berntagegrimstad.no
B-Å Grimstad Consulting 

    


Ta riktige beslutninger - vær der for hverandre


Ålesund 26.mars 2020  Blogg  Ta riktige beslutninger - vær der for hverandre 

 

Vi er preget av en tid med Korona der vi opplever at ting endrer seg fra dag til dag og gjerne også fra time til time. Mange ledere må stå fram og ta beslutninger i situasjoner som de ikke tidligere har opplevd. Beslutninger som tas nå vil få stor betydning for bedrifter og ansatte,  for samfunn og folk, for hele verdenssamfunnet og alle som bor på denne planeten.

Beslutningene som tas på alle nivå vil påvirke hvilket tilstand planeten jorden vil være i når vi friskmeldes fra Korona og har kommet over denne krisa. Når du som leder tar en beslutning legger du planer for å sikre fremtiden.  Hvilke ledere er det som nå står frem og tar ansvar? Hvem er fremtidens ledere? 

 Grunnleggende lederkvaliteter er minst like aktuelt i «krisetider»:Mitt inntrykk er at regjeringen med Statsminister Erna Solberg i spissen har stått frem og tatt ansvar for situasjonen som Norge og verden befinner seg i under oppblomstringen av Korona. Gjennom media viser statsministeren og hennes ministre at de bryr seg, de vil oss vel. De er synlig og tilstede med en ærlig og åpen kommunikasjon til oss. Tiltakene som gjennomføres gjør de i kjærlighet for at vi i fellesskap skal kunne komme oss igjennom Korona med best mulig resultat.

Regjeringen har vært tydelig på at dette er en felles dugnad mot felles mål. Det å være tydelig på hvor vi er og hvor vi skal skaper tillit og trygghet.  God lagånd kjennetegnes med å stå opp sammen for hverandre. Erna Solberg, Bent Høie og Monica Mæland,  de som har vært mest framme i rampelyset, har fremstått folkelig og med sin væremåte vist at de virkelig bryr seg. De synliggjør at det er de grunnleggende lederegenskapene som alltid fungerer, og kanskje ikke minst i disse Koronatider.  

 En annen observasjon som jeg har gjort er at de andre partiene på Stortinget er støttende til regjeringens beslutninger. Det viser at dette står vi alle sammen om i fellesskap med mål om å løse på best mulig måte.  

Jeg vil også gi ros til NRK og TV2 som fremstår profesjonelt og ærlig i sin kommunikasjon, det er helt avgjørende at vi kan stole på den informasjonen som blir formidlet. Regjering, Storting og våre 2 største Mediekanaler (NRK og TV2) dere fortjener en bukett med roser!

Ledere på alle nivå i bedrifter som opplever denne nye situasjon, husk at det er de samme grunnleggende lederegenskaper som gjelder. Vær der for dine medarbeidere og vis at du bryr deg. De økonomiske utfordringene som landet vårt står overfor er store, men likevel tror jeg at de som styrer landet vårt (Regjering og Storting)  vil gjøre det de kan for at vi alle skal komme best mulig ut av Korona-situasjonen. Ha respekt for Korona, men ikke vær engstelig, for det skaper frykt.

«Frihet i fra frykt, betyr å sove trygt» sang Gro Anita Schønn i «En enkel sang om frihet.»

Forhåpentligvis vil vi i ettertid av Korona få forståelse for at hele verdenssamfunnet er avhengig av hverandre. Når økonomien skal bygges opp igjen i verden trenger vi at  egoet settes til side og at det er felleskapet som gjelder.  

Den nye verdensøkonomien må bygges på bærekraft og kjærlighet. 

Kanskje Korona vil føre til at vi tenker annerledes og bryr oss mer om hverandre, at vi forstår at alle er like mye verdt uansett hvem du er og hvor du kommer fra.  

 • Vi trenger et varmere verdenssamfunn med mindre ego, at vi er der for hverandre og bryr oss.
 • Vi trenger at verdens ledere går foran, at de stiller opp og tar et spesielt ansvar overfor de svakeste og mest sårbare landene i verden.   


Mahatma Gandhi var en leder som gikk foran. Her er et sitat som viser hans storhet: 

«Vi må ikke miste troen på menneskeheten. Menneskeheten er et hav. Hvis noen dråper av havet er skittent, vil havet ikke bli skittent.»

 

Til alle ledere på alle nivå «Ta beslutning i kjærlighet, ta aldri en beslutning i frykt». Når du tar en beslutning lytt til hjertet, din indre stemme. Når du lærer deg å bruke din intuisjon vil du når du kjenner etter få en sterk følelse av hva som er riktig beslutning. Intuisjon er en sterk kraft som med fordel kan brukes oftere når det er behov for å ta en viktig beslutning. Tren deg opp til å bruke den, og tørr å stole på den. 

 Sitat fra Steve Jobs:

« Ha mot til å følge ditt hjerte og din intuisjon. De vet på en måte allerede hva du allerede ønsker å bli. Alt annet er sekundært»  


 

Vi mennesker innehar energiene Yin (feminine) og Yang (maskuline), både kvinner og menn besitter begge energiene. Yin er å lytte til ditt hjerte og din intuisjon (de gode idéene som du gjøres oppmerksom på), Yang er å utføre handlinger (gjennomføre nødvendige tiltak for å realisere idéene) basert på hva Yin energien din forteller deg. Ha derfor et balansert forhold til begge disse energiene og bruk de når du som leder tar en beslutning.

 Beslutter du og tar valg basert på følelsesmessig grunnlag, må du være oppmerksom på at det er 5 naturlige følelser (sorg, sinne, misunnelse, frykt og kjærlighet). Sorg, sinne og misunnelse er en form for frykt (det motsatte av kjærlighet), beslutninger tatt med bakgrunn frykt vil skape en negativ holdning og kultur. Følelsesmessige beslutninger som ikke er basert på kjærlighet må du ikke ta som leder. 

Vær kjærlighet og vis kjærlighet når du tar beslutning med bakgrunn i følelser. Vær en åpen og lyttende leder, og du vil få åpenhet og ærlighet tilbake. 

 Et dansk ordspråk i taket på Cafe Sorgenfri i København kan være verdt å ta med seg i din lederrolle:

«At tale er at så, men at lytte er at høste.»


Om du ønsker å komme i kontakt med meg:
Vær en leder i kjærlighet, sannhet og glede så kan vi alle nyte desserten sammen! 


Med vennlig hilsen

Bernt-Åge Grimstad


——————————————————————————————————————————Koronatid til ettertanke 

Ålesund 20.mars 2020 Blogg  - Koronatid til ettertanke

 

Vi er inne i en spesiell situasjon med Koronavirus, lav kronekurs og lav oljepris. Norge har tatt pause. Det er som tiden har stoppet opp. På kort tid har vi fått snudd hverdagen vår opp ned. Hele samfunnet vårt går på lavgir. Flere opplever permitteringer og at inntekter uteblir. Det er kultur-og idrettspause. Vi blir oppfordret til å holde oss hjemme og ikke oppsøke folk.

I forhold til situasjonen Norge og verden nå er inne i så er det naturlig at det dukker opp mange negative tanker. Negative tanker skaper frykt.  Frykt for å bli sjuk, frykt for egen økonomi, frykt for å miste noen vi er glad i og frykt for å miste jobben.

Tanker er energi. Det vi tenker det blir vi. Om vi tar inn negative tanker vil det være det som styrer oss. Vi bestemmer hva vi tenker. Tanker og følelser er enten forankret i frykt eller kjærlighet, ytterpunktene på skalaen. Kjærlighet har høy frekvens, oppbyggende og positiv energi. Kjærlighet fører til inkludering og samarbeid.  Frykt har lav frekvens, negativ energi. Fra frykt oppstår irritasjon, bekymring, tvil, sinne, sorg og misunnelse.  

 I den nye Korona-situasjonen vi er kommet i,  blir vi bombardert med «negative» nyheter som kan føre til mye bekymring.  Det er derfor viktig at vi prøver å skjerme oss selv mest mulig for slike ytre påvirkninger. 

Hvordan kan vi klare å snu negative tanker og følelser til å tenke positive tanker i en slik ekstrem situasjon? 

Vi kan snu negative tanker og følelser ved å fokusere på glede, harmoni, tilgivelse, takknemlighet, omsorg, fred, toleranse og samarbeid. 

Sett pris på deg selv og andre.  Finn noe som er bra og fokuser på det. Fortell til deg selv alt du er glad og takknemlig for. Begynn setningen med «Jeg er så glad og takknemlig for.......»

Setter du pris på deg selv, vil du bli bedre kjent med «deg selv».  Blir du bedre kjent med deg selv, vil du åpne mer opp for dine indre følelser, din intuisjon. Bruker du intuisjonen, lytter du til hjertet – din indre stemme. Lytt til din intuisjon og stol på den.  Du vil da lettere finne det du brenner for,  hva som er din lidenskap, og hva du ønsker å bruke tiden din på.

Finner du det du brenner for (din lidenskap) vil du få energi og utholdenhet til å gjennomføre det. Ha tro på deg selv og tenk; «Når andre har klart dette så er jeg helt sikker på at jeg også vil klare det.»   

Setter du av tid til ettertanke vil du kanskje finne ut at du ønsker å gjøre noe annet enn det du gjør idag. Finner du noe du elsker å jobbe med vil du oppleve mindre stress fordi du gleder deg hver dag til å jobbe med å fullføre drømmen din.

Når du har bestemt deg for et mål, visualiser at du allerede har nådd det. Se for deg «sluttproduktet»,  beskriv situasjonen og tidspunktet når du har lykkes. «Ditt fremtidsbilde» beskriver du i detalj med dato/år, hvordan situasjonen er når du har lykkes og har nådd målet ditt. 

Du kan gå hele veien fra tidspunktet du er i mål og stegvis bakover til starttidspunktet (idag) ved å sette deg delmål for hvor du skal være og når.  Dette er en alternativ måte å gjøre det på enn den jeg beskrev i bloggen 9.mars om Målbildeprosess.  Du går altså motsatt vei,  starter med målet og setter deg delmål tilbake steg for steg til du er kommet tilbake til start-tidspunktet.  Begge metodene kan brukes når du skal jobbe med måloppnåelse og målbildeprosess.

Det er ofte i motbakke de beste idéene blir klekket ut,  og  vi finner ut hva vi egentlig ønsker å bruke tiden vår på. I ettertid av Korona vil det helt sikkert være mange nye tjenester og produkter som ble skapt når Koronaviruset herjet for fullt. 

I vanskelige tider må vi gjøre ting på andre måter.  Det vil da dukke opp behov for nye tjenester og produkt.  Når noe oppleves tungt og vanskelig blir vi mer bevisst på hva som virkelig betyr noe.  Vi lærer å sette mer pris på hverandre. Vi oppdager at det er enkle ting som betyr mest.   

 Ta vare på hverandre, dette klarer vi sammen!

Ta gjerne kontakt med meg:


Med vennlig hilsen

Bernt-Åge Grimstad

    


—————————————————————————————————————————————————————— 

Viktig melding - lytt på radio 

(Ålesund 17.mars 2020  Blogg Viktig melding...)


                                (Bilde av Gerhard Gellinger fra Pixabay)


Når det skjer viktige hendelser i samfunnet og i verden, er det av stor betydning å få ut informasjon til alle som kan bli berørt. 

I disse Korona-tider får vi oppdatert informasjon om nye tiltak fra myndighetene minutt for minutt. Informasjonen hagler inn i alle kanaler, vi kan ikke unngå å bli påvirket, eller velge å stenge den ute.  De aller fleste har idag tilgang til Internett med nettaviser og sosiale kanaler. 

Så enkelt var det ikke å informere alle i samfunnet tidligere når det oppstod et akutt behov. Den mest vanlige måten var å informere via Sivilforsvaret sine sirener med signalet «Viktig melding - lytt på radio». 

Sivilforsvaret sine varslingsanlegg er fortsatt i bruk og signalene blir testet ca 2 ganger årlig I tilfelle det oppstår en krisesituasjon. 

Sirenene med signalet «Lytt på radio» ble ikke brukt for å informere om Koronaviruset. 

Nei, i disse koronatider får vi kontinuerlig oppdatering gjennom TV-ruta, radio og nettaviser om antall nye smittede i Norge og andre land. Nye tiltak for å begrense smitte, mangel på verneutstyr, hamstring av mat og tomme butikkhyller.  Alle blir oppfordret til å ha hjemmekontor og holde avstand for å begrense smitte mest mulig, vår felles dugnad.

De som ikke er teknologiske geni blir virkelig satt på prøve. Resultatet kan fort likevel bli; at selv de med lite bakgrunn i teknologi blir knall gode i gjennomføring av Skypemøter med kollegaer og kunder.  Når korona forhåpentlig har lagt seg vil vi nok oppleve at personer som har vært utrygg i bruk av ny teknologi kan bli de reneste ekspertene.

Matbutikker på nett er blant de få som tjener stort på Korona-krisen i motsetning til mange andre bedrifter som vil lide økonomisk katastrofe på grunn av at det meste er stengt.  Hjembringing av kolonialvarer til de som ikke vil eller har anledning til å forlate heimen har virkelig tatt helt av.

Før Korona gjorde sitt inntog opplevde vi gradvis at verden ble mindre og mindre, vi reiste stadig mer. Når nå Korona har inntruffet så er den nye situasjonen blitt at vi nesten ikke får lov å bevege oss i det hele tatt. Dette er en stor og omfattende forandring for de aller fleste. Vi levde i en tid preget av store utslipp av CO2 blant annet på grunn av stor reisevirksomhet. Nedgangen i CO2-utslippene vil nok være den største gevinsten vi sitter igjen med når Korona blir avblåst. 

Siden virus og annen smitte sprer seg mye raskere til alle verdensdeler og land på grunn av økt reisevirksomhet vil det alltid være noen som tar med seg smitten videre til sin neste destinasjon.  Etterhvert som «epedimien»  sprer seg også i landet vårt, så er det lett for at dette skaper mye frykt og usikkerhet. 

Den store informasjonsmengden vi mottar i alle mulige kanaler, gjør det vanskeligere for oss å skille mellom informasjon som bygger på sannhet eller såkalla «fake news». 

Hvordan ble informasjon om store katastrofer formidlet og håndtert tidligere, hvilke informasjonskanaler var tilgjengelig?

Den første store kjente epidemien vi kjenner til som det er skrevet om i Norge er Svartedauden.

Svartedauden i Norge

(Kilde forskning.no - Harald Aastorp 1.augsut 2004)

https://forskning.no/historie-pest-bakterier/svartedauden-enda-verre-enn-antatt/1047487.                

«Ole Jørgen Benedictow er professor i historie ved Universitetet i Oslo, og viser til at Svartedauden sannsynligvis drepte nærmere 50 millioner av Europas rundt 80 millioner innbyggere. Det er omtrent dobbelt så mange som man hittil har regnet med. Allerede høsten 1348 var det et utbrudd i Oslo som ble stoppet av vinterkulden. Utbruddet satte fart igjen våren 1349. I løpet av denne korte tiden døde trolig minst 60 prosent av Norges befolkning.»

Kilde https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Svartedauden :

«Pesten spredte seg raskt gjennom handelsnettverket: Italia ble rammet i 1347, og sykdommen spredte seg videre via handelsveier til andre deler av Europa og det nordlige Afrika og Midtøsten gjennom 1348. Videre spredte den seg til Mesopotamia, Sør-Spania, Nord-Europa og Skandinavia og til sist Russland i 1351. Polen stengte grensene sine, og ble spart for pesten. Island ble delvis spart, siden mannskapene på skip dit stort sett døde før de kom fram.»

Hvilken «mediadekning» fikk «Svartedauden» og hvordan ble informasjonen formidlet til befolkningen?

 

Mediekanaler i middelalderen

Det å tenne bål på fjelltopper for å spre informasjon var vanlig, men når bål ble tent dreide det seg helst om at det var et angrep på gang (krig).  Informasjon om «pesten» ble ofte formidlet gjennom kirken som var bortimot den eneste informasjonskanalen på den tiden. 

Det var svært få som kunne lese, informasjonen ble som regel spredd fra munn til munn.  Når informasjonen nådde fram var det da ofte for sent å foreta seg noe.

Det var også en annen  informasjonskanal i byene som ble etablert allerede i noen byer på 1270-tallet, vektere

Vekterne sine viktigste oppgaver var å rope ut informasjon om hva klokken var, vindretning,  og å passe på gate-belysningen. Vekterne var en trygghet for ro og orden samtidig med at de var byens informasjonskanal. De som levde på den tiden kunne høre vekteren rope ut sitt aktuelle budskap; «Klokken er 10, vinden blåser fra øst, silda har kommet. Alt Vel»

Vekterordningen varte til langt ut på 1800-tallet. De siste 60 vekterne ble tatt ut av tjeneste i Oslo i 1858, da overtok politiet deres plikter. I Bergen hadde de vektertjenester til 1874.

Spanskesyken og mediedekning

Med boktrykkerkunsten gjorde avisene sitt inntok.  Selv om det rundt 1918 var flere norske aviser,  skrev de ikke så mye om spanskesyken. Spanskesyken var verdensomspennende, en pandemi. Den kom opprinnelig fra USA. Totalt ble en tredel av verdens befolkning smittet mellom 1917-1920.

Kilde:

https://maddam.no/2018/09/hundre-ar-siden-spanskesyken/

«Sykdommen, som var en spesielt aggressiv form for influensa, kom slett ikke fra Spania, men oppstod trolig i USA våren 1918 og utviklet seg raskt til en verdensomspennende epidemi – en pandemi. Første verdenskrig pågikk på siste året, og i det nøytrale Spania – som ikke hadde så streng pressesensur som de krigførende landene – fikk sykdommen langt mer presseomtale enn i de fleste andre større land.

28. mai 1918 meldte Aftenposten om «Mystisk sykdom i Spanien. Til Reuters bureau telegraferes fra Madrid: Kongen, førsteministeren og flere andre ministre er blevet syge. De lider av en mystisk sykdom, som har opptraadt over hele landet og har angrepet 30 prosent av befolkningen.» At Spania var det første landet som meldte om sykdommen, gjorde at man trodde den dødelige epidemien hadde oppstått der, derav navnet spanskesyken. Spanjolene selv kalte den «franskesyken». Krigen bidro til å spre sykdommen hele verden rundt, og de fullpakkede militærleirene gjorde jobben lett for det aggressive viruset. Sommeren 1918 kom spanskesyken også til Norge.

Stort sett gav legene de syke en resept på brennevin – som på denne tiden var forbudt i Norge og derfor svært attraktivt å få kloa i – eller de ble anbefalt å ta febernedsettende som Aspirin og Globoid.»

«I avisene ble det også søkt etter jenter og kvinner som kunne jobbe på lasarettene eller stelle syke og gjøre husarbeid i hjem som var rammet av sykdom.

 En typisk oppfordring stod i Gjengangeren (Horten) 26. oktober 1918: 

«I denne sygdommens tid er det mange hjem hvor husarbeidet ikke kan bli utført og hvor det er syke som litet og intet tilsyn faar. Er det der ikke i vor by nogen kvinder som kan avse litt tid og som kan hjælpe til med litt arbeide, om det saa bare er en liten del av dagen? Jeg vil særlig henvende meg til de unge piker som har litt tid til overs, har dere ikke lyst til at hjelpe til litt?» De frivillige møtte opp på arbeidskontorene og ble derfra fordelt på hjemmene med behov for hjelp.»

Kilde : Nasjonal digital Læringsarena

https://ndla.no/nb/subjects/subject:1/topic:1:172362/topic:1:188749/resource:1:74523


Under Spanskesyken hadde radioen enda ikke gjort sitt inntog

I 1923 kom de første norske radiosendingene,  og etterhvert det ble mer og mer vanlig å varsle befolkningen via radio når det var noe viktig som skulle formidles. 

I 1933 ble Norsk Rikskringkasting etablert av Stortinget og radioen ble mer og mer viktig i folk sin hverdag. Spesielt under 2.verdenskrig ble radioen en så viktig informasjonskanal  at tyskerne innførte forbud mot radio. Alle måtte levere inn sin radio og fikk den utlevert først etter krigen var slutt. Til tross for forbudet var det likevel mange som hadde gjemt unna en radio og «tjuvlyttet på radiosendinger fra England. 


  Ring hjem


                                                               (Alexas Fotos fra Pixabay)

Hvor er du ?  Dette er et helt vanlig spørsmål når vi ringer en person med mobilen.  Når vi  ringte etter en person før mobiltelefonen ble «allesineie» ringte vi på hjemmetelefonen. Det var vanskeligere å få tak i folk før. De som ikke var hjemme fikk vi ikke kontakt med. 

Det var heller ikke alle som hadde tilgang til telefon på 60 og 70-tallet. Vi kunne høre daglig på radioen at det var personer som ble etterlyst gjennom radioen siden det ikke var mulig å få kontakt med de på annen måte. Siden det på den tiden bare var en radiokanal, var sjansen stor for at den «etterlyste» lyttet ved et radioapparat. Opplesningen lød da gjerne som følger:  «Hans Nilsen,  vi har en viktig beskjed til deg - ring hjem». Dessverre var det da ofte en tøff beskjed som ble formidlet (din mor er alvorlig syk, eller din far er død).

For ungdommer eller unge voksne som var borte fra heimplassen, enten de gikk på skole, studerte eller var i Militæret, så var det mer komplisert å ringe hjem. Når de skulle ringe måtte de enten oppsøke en telefonkiosk med myntapparat eller de kunne ringe fra «Televerket».  


Fra lyd til bilde

På  50-tallet var fortsatt radioen den viktigste formidleren og informasjonskanalen i tillegg til aviser. Radioen ble mer og mer brukt til å formidle hendelser som skjedde ute i den store verden. Med kinoen kom levende bilder som en ny mulighet,  og Filmavisen oppsto som en ukentlig nyhetssending hver onsdag på norske kinoer. Likevel ser vi at nyhetsformidlingen på langt nær skjer «i nuet». Det blir formidlet «gamle nyheter» med opptil en ukes forsinkelser fra når de oppstod.

Direkte nyhetsformidling med lyd og bilder

Fjernsynet kom med daglige nyhetssendinger på 60 -tallet, men det tok enda lang tid før det ble direkte sendinger med nyhetsformidling.  Under Golfkrigen i 1990-1991 mellom Irak-Kuwait gjennomførte CNN den første direkte TV-overførte satellittsendingen. 


Bruk Korona-pausen til ettertanke

Fra en tid med mangel på informasjon har vi idag en helt annen situasjon. Vi kan idag sitte med vår smarttelefon å velge hva vi vil se på, høre på eller lese om. Vi kan kommunisere med hvem vi vil i hele verden via sosiale medier. 

Den største utfordringen idag tror jeg blir å finne et pusterom i hverdagen for å unngå at vi kveles med overflod av informasjon. 

Vi trenger ikke å være oppdatert på alt alltid. 

Oppfordringen min blir derfor; «Legg vekk smarttelefonen og iPaden din. Fin roen.  Ta deg tid til å bli bedre kjent med deg selv, finn ut «hvem du virkelig er». 

Bruk Korona-pausen til refleksjoner og tanker.  Spør deg selv:

 • Hva er mine verdier? 
 • Hva står jeg for? 
 • Hva ønsker jeg å bruke tiden min på?
 • Hvordan ønsker jeg å fremstå overfor andre? 


Fortell til deg selv alt du er takknemlig for. Finn deg selv og vær deg selv. Lytt til intuisjonen din og bruk hjertet.

La Korona-pausen vi er inne i lære oss å sette pris på hverandre med kjærlighet, sannhet og glede, da tror jeg vi vil være bedre rustet når vi er tilbake i den nye normalen.

Om du har spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med meg


Med vennlig hilsen

Bernt-Åge Grimstad

 


——————————————————————————————————————————————————————————————————


 Hva kjennetegner en god leder?

  Ålesund 12.mars 2020 Blogg - Hva er en god leder?


Du kan være leder på mange nivå og inneha ulike roller som leder. Du kan være Gruppeleder, Teamleder, Avdelingsleder, Leder av ledere, Leder av virksomhet, Leder av foretak eller bedrift, Leder av konsern med flere foretak, Leder av konsern med virksomhet i flere land, og så videre..  

Men er lederrollen forskjellig på de ulike ledelsesnivåene? Ja,  det er store forskjeller ut fra hvilket nivå du er leder på.

Likevel er det noen grunnleggende lederkvaliteter som du må inneha uavhengig av hvilket nivå du er leder på. 

Det er menneskekunnskap som er den viktigste kompetansen til en leder. Mangel på fagkunnskap kan bygges opp over tid, men det å inneha god fagkunnskap i tillegg til menneskekunnskap er selvsagt en fordel. 

Her er de viktigste kvalitetene som ledere på alle nivå må inneha: 
Utvikling av den enkelte og teamet

En god leder bygger lag og utvikler sine medarbeidere. Den dyktige lederen bygger kompetansen som den enkelte medarbeider og bedriften trenger.

En leder som innfrir forventningene til sine medarbeidere evner å skape glød og entusiasme. 

Hvilke forventninger har medarbeidere til sin leder og hvordan ønsker vi å bli behandlet?

Leder sin rolle som lagbygger

En lagbygger (leder) får frem lagfølelsen og vektlegger laget;  «Vi vant» «Vi klarte det». En god lagbygger er inspirerende og engasjerende og gjør deg stolt av å tilhøre laget/teamet («Vi vil», «Vi kan», «Vi klarte Det». En god lagbygger får frem det beste i den enkelte medarbeider og er en god motivator.  En god lagbygger setter sammen team av personer som jobber godt sammen mot et felles mål. 

En god lagbygger ser individet og vet hvordan hun/han behandler den enkelte for at de skal lykkes og utvikle seg. En god lagbygger setter alltid Laget (Kollektivet) foran seg selv.

Lagånd er temperaturen på hvordan vi oppfører oss og opptrer overfor hverandre. Team med «god lagånd» kjennetegnes med at alle står sammen og gleder seg over fremgangen til laget og hverandre.  

Når en leder skaper glede og energi hos sine medarbeidere ønsker de å stå opp for lederen og laget. De er topp motiverte og gjør alltid sitt beste for at laget skal lykkes. En motivert medarbeider har tro på seg selv og laget. Følelsen av å lykkes sammen med andre fører til økt individuell selvtillit. 

Verdier som bygger lag

En leder som bygger laget sitt rundt verdiene kjærlighetsannhet og glede, legger et godt fundament for trygghet og trivsel i enheten. Brukes disse verdiene på alle ledernivå vil det bidra til en åpen og ærlig kommunikasjon i hele bedriften, og det vil frigjøres store mengder energi.

Frykt og usikkerhet (som er det motsatte av kjærlighet og sannhet) vil råde i en organisasjon der leder ikke bygger laget sitt rundt verdiene kjærlighet, sannhet og glede.  

Verdiene kjærlighetsannhet og glede henger sammen, mangel på en av de vil få negativ effekt på de to andre.  Og motsatt , bruk av en vil trekke med seg de 2 andre.

 • Å lede i kjærlighet vil si at du leder etter hjertet og følger din intuisjon. Du viser med din væremåte at du bryr deg om dine medarbeidere.
 • Å lede i sannhet vil si at det er ærlighet som preger all kommunikasjon og informasjon både internt og eksternt.
 • Å lede i glede gir økt tilførsel av energi, medarbeidere som har det gøy på jobb vil glede seg hver dag til å gå på jobb.Verdier B-Å Grimstad Consulting

 Mine verdier bygger på grunnverdiene kjærlighet - sannhet - glede. 

«Hærlig – Ærlig – Kjærlig,..... stolt og takknemlig»  

«Hærlig» står for å spre glede

 • Når jeg sprer glede vil det ha en smittende effekt og det tilføres energi i samspillet med andre mennesker.

«Ærlig» står for sannhet i alt jeg gjør. 

 • Sannhet skaper trygghet og tillit. 

«Kjærlig» er å vise at jeg bryr meg og at alle er like viktig. 

 • «Kjærlig» er å lytte aktivt slik at alle føler trygghet til å fremme sine kreative forslag og idéer.

«Stolt og takknemlig» er positive tanker gjennom selvsnakk. 

 • Jeg forteller til meg selv alt jeg er stolt og takknemlig for. 
 • Jeg starter dagen med tanker og følelser om takknemlighet.  «Jeg er så glad og takknemlig for.....» 
 • Om kvelden tenker jeg igjennom alt jeg har fått til i dag,  og som jeg er stolt av. 


Husk - når du leder andre mennesker

 • Vær der
 • Vær ekte
 • Vær deg selv
 • Vær den du virkelig er


I boken min «Ledelse er enkelt» er lederrollen og verdier beskrevet nærmere. 

Klikk på linken for å kjøpe boken:

Foredrag eller rådgivning om ledelse og organisering

Trykk her —>  Konsulenttjenester  så får du opp siden som beskriver hva jeg kan hjelpe deg og din bedrift med: 

Send meg gjerne en forespørsel om Ledelse og organisering, så tar jeg kontakt og avtaler nærmere. Klikk på linken:Har du spørsmål eller ønsker å kontakte meg? 
Med vennlig hilsen


Bernt-Åge Grimstad

Forfatter av «Ledelse er enkelt»
———————————————————————————————————————————————————————-


Målbildeprosess - Hvor vil vi og hvordan skal vi komme dit?      

    Stabekk 9.mars 2020 Blogg - Målbildeprosess 

En målbildeprosess vil være et godt hjelpemiddel å bruke for både små og større bedrifter til å skape ønsket utvikling.  For å få til en vellykket Målbildeprosess er medarbeiderinvolvering avgjørende. Der medarbeiderne er involvert i hele prosessen vil de identifisere seg sterkere med bedriften /virksomheten og målene det skal jobbes med å oppnå. 

Medarbeiderinvolvering utløser energi, forsterker entusiasmen og eierskapet. Å få delta i en målbildeprosess fremmer mange positive følelser; «jeg betyr noe», «jeg er viktig for bedriften» . Medarbeiderne vil ta mer ansvar for å nå målene i virksomheter der de blir involvert. Medarbeiderinvolvering øker motivasjonen, en motivert medarbeider vil gjøre sitt ytterste for at «vi skal lykkes» (lagånd). 

Selv om jeg bare har et Enkelpersonforetak synes jeg likevel det er viktig å gjennomføre en målbildeprosess. Jeg beskrev først  min misjon og visjon, 
 Hvem er jeg til for, hva kan jeg gjøre og for hvem?  Misjon og visjon for B-Å Grimstad Consulting ble etter en tankeprosess med «meg selv» formulert. Misjon og visjon for B-Å Grimstad Consulting kan du se her.Utarbeide Misjon og Visjon

Formuler en tydelig visjon og misjon for virksomheten dersom dette ikke allerede er på plass. Der det er ivaretatt kan det likevel være lurt å avstemme og etablere en felles forståelse av misjon og visjon hos alle ansatte.

Misjonen definerer virksomhetens oppgave, hvilket formål selskapet/virksomheten har og hvem vi er til for. Utform en misjon som frembringer stolthet og som ansatte og «kunder»  lett kan identifisere seg med og forstå.

Visjonen skal være virksomhetens drøm om fremtiden, den sier noe om retning vi ønsker og det langsiktige målet å jobbe mot eksempelvis 5-10 år frem i tid.

Definer også grunnverdiene som skal være gjeldene for hvordan virksomheten/bedriften skal fremstå overfor hverandre internt,  og eksternt hvordan vi ønsker å bli oppfattet (kunder og generelt omdømme) 

Når misjon, visjon og verdier er på plass (grunnmuren) er dere klare for å selve målbildeprosessen.

Start målbildearbeidet i sammen med dine medarbeidere og gjennomfør en 3 trinns Skapelsesprosess :

 • —>Tanke (idé - kreative tanker)
 • —> Ord (uttalt og skrevet ned)
 • —> Handling (gjennomføring)

 

MÅLBILDEPROSESS  for Bedrift A i år 20XX....og videre


Målbilde: X1............(hva vil vi? - hvor vil vi?)


Dato for gjennomføring_______(når) ferdig  
For hvert målbilde defineres en fullstendig endringsprosess.

 Målbilde prosess er å gjennomføre endringer som skal skape utvikling og styrke  bedriften eller virksomheten i fremtiden. I beskrivelse av endringsprosessen må alle forhold defineres til hvert hovedmålbilde i eksempelet over.


 1. Sett inn og beskriv målbildet,  den nye fremtidige situasjonen. 
 2. Beskriv hvorfor vi vil dit  
 3. Definer hvor vi er i dag i forhold til målbildet, nå situasjonen. 
 4. Noter ned alle mulige hindringer for å komme til ønsket fremtidig situasjon. 
 5. Definer hovedveien til målet, hvordan kommer vi til ønsket fremtidig situasjon. 


Utarbeidelse av Handlingsplan

Når alle målbilder er definert settes hvert målbilde inn som tiltak med tilhørende aktiviteter i en handlingsplan. I handlingsplanen må det være tydelig hvem som har ansvar for hver aktivitet og når de enkelte aktivitetene skal være gjennomført. I statusfeltet beskrives fremdriften fortløpende underveis.  


I boken min «Ledelse er enkelt» er utarbeidelse av målbilde beskrevet nærmere. Du kan bestille boken her: 


Har du spørsmål eller behov for rådgivning i tilknytning til Målbildeprosess ta gjerne kontakt her: Du kan også sende en e-post dersom du ønsker å komme i kontakt med meg.Med vennlig


Bernt-Åge Grimstad

Forfatter av «Ledelse er enkelt»