berntagegrimstad.no
B-Å Grimstad Consulting 


B-Å Grimstad Consulting

Jeg  har startet mitt selskap B-Å Grimstad Consulting. Visjonen min er: «Skape opplysthet gjennom selvbevissthet. Være medskaper slik at drømmer blir til virkelighet.»


 Mine erfaringer og råd deler jeg gjerne enten det gjelder foredrag eller rådgivningstjenester innen ledelse og organisering.  

Jeg er forfatter av boken «Ledelse er enkelt  - en vei til bedre lederskap».  Budskapet som jeg formidler er at; en leder som følger de grunnleggende Leder-kvalitetene og de andre rådene som beskrives  i boken, vil oppleve at ledelse er enkelt.

Så er du leder idag, eller ønsker å bli leder, vil du gjennom boken få gode råd om hva du bør vektlegge for å lykkes i lederrollen. I tilknytning til hjemmesiden min har jeg etablert en Blogg. Her vil jeg sette mitt stempel på ulike tema som jeg er opptatt av. Mange av mine innlegg vil  handle om ledelse og organisering med bakgrunn i boken  «Ledelse er enkelt»Foredrag og rådgivningstjenester

Trenger du eller din bedrift rådgivningstjenester eller foredragsholder innen ledelse og organisering?

Har du nyansatte eller etablerte ledere hvor det er behov for en mentor eller samtalepartner?


Mine sterkeste sider

Gjennom arbeidserfaring og utdannelse har jeg skaffet meg en solid breddekompetanse både ved å jobbe som leder og spesialist innen ulike områder.  

 • Lederkompetanse - med spesielt vekt på lagbygging
 • Oppfølging og utvikling av medarbeidere og ledere
 • Målbildeprosesser
 • Utarbeidelse av rutiner og arbeidsprosesser

min rådgivning av ledere, og i utvikling av ledere og medarbeidere, bygger jeg på rådene og tipsene som er beskrevet i boken min «Ledelse er enkelt». Jeg har selv erfart at de rådene fungerer godt til å skape ny utvikling, og til å fremme god lagånd.


Mine verdier«Hærlig – Ærlig – Kjærlig,..... stolt og takknemlig»  

«Hærlig» står for å spre glede

 • Når jeg sprer glede vil det ha en smittende effekt og det tilføres energi i samspillet med andre mennesker.

«Ærlig» står for sannhet i alt jeg gjør. 

 • Sannhet skaper trygghet og tillit. 

«Kjærlig» er å vise at jeg bryr meg og at alle er like viktig. 

 • «Kjærlig» er å lytte aktivt slik at alle føler trygghet til å fremme sine kreative forslag og idéer.

«Stolt og takknemlig» er positive tanker gjennom selvsnakk. 

 • Jeg forteller til meg selv alt jeg er stolt og takknemlig for. 
 • Jeg starter dagen med tanker og følelser om takknemlighet.  «Jeg er så glad og takknemlig for.....» 
 • Om kvelden tenker jeg igjennom alt jeg har fått til i dag,  og som jeg er stolt av. 


Min arbeidserfaring

Jeg har min arbeidserfaring fra bank, og startet i Sunnmørsbanken i 1975. De første 10 årene  jobbet jeg som kundebehandler og kasserer. Etterhvert fikk jeg anledning til å prøve meg som leder, og det var en rolle jeg fant meg godt tilrette i. Fra 1985 og frem til 2003 hadde jeg ulike lederstillinger i Sunnmørsbanken, K-Bank og Nordea.

Fra 2003 - 2018 var det spesialist roller i Nordea som var mitt arbeidsfelt. De fleste av disse årene jobbet jeg som forretningsutvikler innenfor Personkundemarkedet, og fikk da være med på den digitale utviklingen i banken. Jeg hadde ansvar for konseptutvikling med utarbeidelse av rutiner og arbeidsprosesser. Blant annet hadde jeg en sentral rolle i implementering av «Kasseløse Bankkontor» i Nordea Norge, å fjerne manuell kontanthåndtering fra Bank-kontorene.

De siste årene i Nordea hadde jeg ansvar for utarbeidelse av rutiner og arbeidsprosesser innen ikke finansiell risiko, spesielt med vekt på KYC (Kjenn din kunde - prosesser) og AML/CTF (anti hvitvasking og terrorfinansiering).

Både i rollene som leder og som spesialist fikk jeg innblikk i hvor viktig det er med godt lederskap. Gjennom min erfaring har jeg dannet meg et bilde av hva som bør vektlegges i lederrollen. 


Min utdannelse 

 Jeg har gjennomført følgende utdannelse:

 • 2014-2018: Diverse kurs i tilknytning til lovmessige krav innen KYC/AML/CTF
 • 2010: Nordvest Forum; Lederprogrammet Coachende Lederskap - instruktør Sverre Kile
 • 2002: Elektronisk Handel ved universitetet i Tromsø
 • 1999-2001: Diverse fag ved BI Møre med spesielt vekt på Markedsføring og Organisasjon. (Arbeidspsykologi, Internkontroll, Kostnads- og Inntektslære, Organisasjonslære, Rettslære 1, Markedsføring i bank, Medier og Kommunikasjon, Organisasjonspsykologi og ledelse, Markedsrett,  Markedskommunikasjon, Markedsføringsledelse, Markedsføringskanaler, Organisasjonsteori, Forbrukeradferd)
 • 1997-1998: K-Coach opplæringsprogram i salgsledelse (var også med på å utvikle dette programmet for K-Bank, nå Nordea).
 • 1993-1994: Nordvest Forum, Lederutviklingsprogram; «Ledelse i forandring».
 • 1990-1991: Internt lederprogram i K-Bank, «Basisprogram for ledere».